tervetuloa tutustumaan!
Välkommen att bli bekant

J Niemelän Kirja Oy:n julkaisuihin. Klikkaamalla kuvaa tai alla olevaa painiketta pääset tutustumaan niihin.
... med J Niemeläs bok Ab:s publikationer. Klicka antingen på bilden eller knappen nedanför så blir du bekant med dem.


Virtain Kurjenkylän varhaishistoria
Kurjenkyläs förhistoria i Virdois

Kirjan alussa on viimeisin kuvaus Suomen kivi- ja pronssikaudesta sekä rautakauden alusta. Teoksessa on seikkaperäisesti kerrottu Kurjenkylän saamelais- ja eräaika sekä asutus. Laukon kartanon Kurjet ovat olleet kylälle tärkeät. Onhan kylä Piispa Arvid Kurjen (1510-1522) nimikkokylä. Kirjassa annetaan selvitys Kurjista ja niiden roolista kylässä.

Erkki Kivijärvi: Pohjanmaan kansannousu 1918
Folkresningen i Österbotten 1918

Pohjanmaan kansannousu on aikalaiskuvaus vuodelta 1918 vapaussodan alusta, jolloin venäläiset riisuttiin siellä aseista, mutta melkein kaikkialla muualla punakaartit aloittivat yhteistyön venäläisen vihollisen kanssa, ja Tampereen valtauksesta. Kuvaukseen eivät ole vaikuttaneet poliittiset suhdanteet.

G. Granfelt: Finlands ridderskaps och adels vapenbok

Kirja on uusintapainos G. Granfeltin vuoden 1889 vaakunakirjasta. Se sisältää yli 400 aatelisvaakunaa ja niiden vaakunaselitykset. Vaakunat omistavista suvuista kirja sisältää tiedot niiden alkuperästä ja polveutumisesta. G. Granfelt esittää kirjansa johdannossaan myös vaakunahistoriaa ja vaakunan laadinnan sääntöjä.

Boken är en ny utgåva av G. Granfelts vapenbok från år 1889 och tillägg från år 1893. Den innehåller över 400 adelsvapen och beskrivningar av dem. Boken innehåller uppgifter om vapenägande ätters ursprung och härstamning. I inledningen av boken lämnar G. Granfelt också uppgifter om vapenhistorien samt reglerna för planeringen av vapen.

Seinäjokivarren asutus
Bosättning vid Seinäjoki älvdal

Seinäjokivarsi käsittää Seinäjoen, Peräseinäjoen ja Virtain Kurjenkylän. Peräseinäjoessa on luonnollisesti myös mukana Haapaluomankylä, josta vedet virtaavat Nurmonjokea pitkin Lapuanjokeen.

Suomen sodan aika 1808-1809 Alavudella Etelä-Pohjanmaalla
Finska krigets tid 1808–1809 i Alavo i Sydösterbotten

Kirjan tärkein anti on luoda kuva ja käsitys siitä, kuinka Etelä-Pohjanmaalla Alavuden talonpojat ja muu rahvas kokivat venäläisten läsnäolon Suomen sodan aikana.