J niemelän kirja Oy / J Niemeläs bok Ab

J Niemelän kirja Oy harjoittaa kustannustoimintaa julkaisten historiakirjoja ja historiaa lähellä olevien alojen teoksia.

Yrityksen omistaja on entinen eteläpohjalainen filosofian maisteri, promovoitu 6.5.2017, Helsingin yliopistosta pääaineenaan Suomen ja Pohjoismaiden historia. Hän on suorittanut myös ekonomin tutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulusta pääaineenaan talousmatematiikka.

-----------

J Niemeläs bok Ab idkar förlagsverksamhet och publicerar historiaböcker och anknytande verk.

Företagets ägare är f.d. sydösterbottnisk filosofie magister, promoverades 6.5.2017, vid Helsingfors universitet med Finlands och Nordens historia som huvudämne. Han har också avlagt civilekonomexamen vid handelshögskolan i Helsingfors med ekonomisk matematik som huvudämne.